ઓમ

દેહમાં ઓમ – સમર્થ શબ્દ દ્વારા બતાવેલ

  • by

ધ્વનિ એ બીલકુલ અલગ પ્રકારનું માધ્યમ છે જે દ્વારા અંતિમ વાસ્તવિકતા (બ્રહ્મ) ને પવિત્ર મુર્તિઓ અથવા સ્થાનો કરતાં વધારે સમજી શકાય છે. ધ્વનિ એ મૂળભુત… Read More »દેહમાં ઓમ – સમર્થ શબ્દ દ્વારા બતાવેલ