પ્રાચીન રાશિના તમારા ધનુ રાશિ

  • by

સેજીટ્ટારીઅસ, અથવા ધનુસ, રાશિચક્રનું ચોથું નક્ષત્ર છે અને ઘોડેસવાર થયેલ તિરંદાજની નિશાની છે. ધનુરાશિનો અર્થ લેટિનમાં ‘તિરંદાજ’ છે. પ્રાચીન જ્યોતિષ રાશિના આજના જન્માક્ષરના વાંચનમાં, તમે ધનુરાશિ માટે પ્રેમ, સારા નસીબ, સ્વાસ્થ્ય અને તમારા વ્યક્તિત્વ વિશેની સમજ મેળવવા માટે જન્માક્ષરની સલાહને અનુસરો છો.

પરંતુ શું તેને તેની શરૂઆતમાં આ રીતે વાંચવામાં આવ્યું હતું?

સાવધ બનો! આનો જવાબ આપવાથી તમારી કુંડળી અનપેક્ષિત રીતે ખુલી જશે. જ્યારે તમે તમારી કુંડળીને તપાસશો ત્યારે તમને ખબર પડશે કે તમે કોઈ અલગ મુસાફરી પર નીકળ્યા હશો …

અમે પ્રાચીન જ્યોતિષવિદ્યાની તપાસ કરી અને પ્રાચીન કુંડલીની કન્યા રાશિથી વૃશ્ચિક રાશિ સુધી તપાસ કર્યા પછી, અમે ધનુરાશિ વીશે જાણવાનું ચાલુ રાખીએ છીએ.

ધનુસ રાશિ નક્ષત્રનું મૂળ

ધનુરાશિ એ એક તારો નક્ષત્ર છે જે ઘોડેસવાર થયેલ તીરંદાજની છબી બનાવે છે, જેને ઘણીવાર ઘોડેસવાર તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે. અહીં ધનુરાશિ રચિત તારાઓ છે. તમને આ તારાઓના ફોટામાં ઘોડેસવાર, ઘોડો અથવા તીરંદાજ જેવું કંઈક જોવા મળે છે?

ધનુરાશિ તારા નક્ષત્રનો ફોટો

જો આપણે ‘ધનુરાશિ’  માં તારાઓને રેખાઓથી જોડીએ તો પણ ઘોડેસવાર થયેલ તિરંદાજને ‘જોવો’  મુશ્કેલ છે. પરંતુ આ ચિન્હ જ્યાં સુધી આપણે માનવ ઇતિહાસમાં જાણીએ છીએ ત્યાં સુધીનું પુરાતન છે.

ધનુ રાશિ નક્ષત્ર રેખાઓ સાથે જોડાયેલ છે

અહીં ઇજિપ્તના ડંડેરા મંદિરમાંનું એક રાશિચક્ર છે, જે 2000 વર્ષથી વધુ જૂનું છે, જેમાં ધનુરાશિ લાલ રંગના વર્તુળાકારમાં છે.

ઇજિપ્તની પ્રાચીન ડેંડરા રાશિમાં ધનુરાશિ

નેશનલ જીયોગ્રાફિક રાશિના પોસ્ટરમાં ધનુરાશિ બતાવવામાં આવી છે જે દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં દેખાય છે. ધનુ રાશિના તારાઓને લીટીઓ સાથે જોડ્યા પછી પણ આ નક્ષત્રમાં સવાર અથવા ઘોડો ‘જોવો’ મુશ્કેલ છે.

નેશનલ જીયોગ્રાફિક નકશામાં ધનુરાશિ નક્ષત્ર

અગાઉના નક્ષત્રની જેમ, તારા નક્ષત્રમાંથી તીરંદાજની છબી આવતી જ નથી. ઉલટાનું, પ્રથમ જ્યોતિષીઓએ ઘોડેસવાર થયેલ તીરંદાજ વિશે અગાઉથી તારાઓ સિવાય બીજું કંઇક વિચાર્યું. પછી તેઓએ આ તારામંડળમાં તે છબીને નિશાની તરીકે મૂકી. નીચે એક લાક્ષણિક ધનુરાશિની છબી છે. પરંતુ જ્યારે આપણે આપણી આસપાસના નક્ષત્રો સાથે ધનુરાશિને જોઈએ છીએ, ત્યારે આપણને તેનો અર્થ જાણવા મળે છે.

ધનુરાશિ જ્યોતિષ નક્ષત્રની લાક્ષણિક છબી

મૂળ રાશિચક્ર વાર્તા

મૂળ રાશિ નક્ષત્ર એ જન્મના સમયે ગ્રહોની ગતિવિધિઓના આધારે તમારા સારા નસીબ, આરોગ્ય, પ્રેમ અને ભવિષ્ય માટેના તમારા દૈનિક નિર્ણયોને માટે માર્ગદર્શન આપવા માટે જન્માક્ષર નહોતા. પ્રાચીન માનવોએ તારાઓમાં 12 રાશિ નક્ષત્રોને ચિહ્નિત કરીને આ યોજનાને યાદ કરી હતી. આપણા પૂર્વજો ઇચ્છતા હતા કે આપણે દરરોજ રાત્રે આ નક્ષત્રો જોઈએ અને વચનોને યાદ કરીએ. જ્યોતિષ એ તારાઓમાં મૂળભૂત રીતે આ વાર્તાનો અભ્યાસ અને જ્ઞાન જ હતું. 

આ વાર્તાની શરૂઆત કુમારિકાના કન્યા રાશિના બીજથી થઈ હતી. આ તુલા રાશિના વજનકાંટા સાથે ચાલુ રહ્યું, જે એક યાદ કરાવતું હતું છે કે જે આપણા કામોનું સંતુલન ખૂબ ઓછું છે, જે આપણા ઓછા કર્મોમાંથી છૂટાકારો પ્રાપ્ત કરવા માટે ચુકવવાની જરૂર છે. વૃશ્ચિક રાશિ એ કન્યા રાશિના બીજ અને વૃશ્ચિક રાશિ વચ્ચેનો જબરદસ્ત સંઘર્ષ બતાવે છે. તેમની લડત શાસનના અધિકાર માટેની લડત છે.

રાશિચક્રની કથામાં ધનુ રાશિ

ધનુરાશિ ભવિષ્યવાણી કરે છે કે આ સંઘર્ષ કેવી રીતે સમાપ્ત થશે. જ્યારે આપણે આસપાસના નક્ષત્રો સાથે ધનુરાશિ જોઈએ છીએ ત્યારે આપણે સમજીએ છીએ. આ જ્યોતિષ સંદર્ભ છે જે ધનુરાશિનો અર્થ પ્રગટ કરે છે.

ધનુ રાશિચક્રમાં ધનુ રાશિ – વૃશ્ચિક રાશિનો સંપૂર્ણ પરાજય

ધનુરાશિમાં દોરેલા તીર સીધા વૃશ્ચિક રાશિના હૃદય તરફ નિર્દેશ કરે છે. તે સ્પષ્ટ રીતે બતાવે છે કે ઘોડેસવાર થયેલ તીરંદાજ તેના મર્ત્ય દુશ્મનનો નાશ કરે છે. પ્રાચીન રાશિચક્રમાં ધનુરાશિનો આ અર્થ હતો.

ધનુરાશિની બીજી રાશિચક્રની છબી. તેનું તીર સીધું વીંછી તરફ નિર્દેશ થયેલ છે

લેખિત વાર્તામાં ધનુરાશિનું પ્રકરણ

કુંવારિકાનું બીજ, તેમના દુશ્મન ઉપર ઈસુની આખરી જીતની ભવિષ્યવાણી બાઇબલમાં કરવામાં આવી છે જેમ ધનુરાશિના ચિત્રમાં બતાવવામાં આવ્યું છે. આ વિજયની લેખિત ભવિષ્યવાણી અહીં છે.

11. પછી મેં આકાશ ઊઘડેલું જોયું, તો જુઓ, એક શ્વેત ઘોડો, અને તેના પર એક જણ બેઠેલા છે, તેમનું નામ ‘વિશ્વાસુ તથા સાચા’ છે;  તે પ્રામાણિકપણે ન્યાય તથા લડાઈ કરે છે.

12. તેમની આંખો અગ્નિની જવાળા [જેવી] છે, અને તેમના માથા પર ઘણા મુગટ છે. તેના પર એવું નામ લખેલું છે કે જે તેમના સિવાય બીજું કોઈ જાણતું નથી.

13. તેમણે રક્તથી છંટાયેલો ઝભ્ભો પહેરેલો છે. તેમનું નામ ‘ઈશ્વરનો શબ્દ’ છે.

14. આકાશમાંનાં સૈન્યો શ્વેત ઘોડા પર સવાર થઈને ઊજળાં તથા શુદ્ધ બારીક શણનાં વસ્‍ત્રો પહેરીને તેમની પાછળ પાછળ ચાલ્યાં.

15. તેમના મોંમાંથી ધારવાળી તરવાર નીકળે છે કે, તે વડે તે વિદેશીઓને મારે!  તે લોઢાના દંડથી તેઓના પર અધિકાર ચલાવશે! અને સર્વશક્તિમાન ઈશ્વરના સખત કોપનો  દ્રાક્ષાકુંડ તે ખૂંદે છે.

16. તેમના ઝભ્ભા પર તથા તેમની જાંઘ પર “રાજાઓના રાજા તથા પ્રભુઓના પ્રભુ” એવું નામ લખેલું છે.

17. પછી મેં એક દૂતને સૂર્યમાં ઊભો રહેલો જોયો.  તેણે અંતરિક્ષમાં ઊડનારાં સર્વ પક્ષીઓને મોટે સાદે હાંક મારી, “તમે આવો, અને ઈશ્વરના મોટા જમણને માટે એકત્ર થાઓ; 

18.  કે તમે રાજાઓનું, સેનાપતિઓનું, શૂરવીરોનું, ઘોડાઓનું અને સવારોનું, સર્વ સ્વતંત્ર તથા દાસોનું, નાના તથા મોટાનું માંસ ખાઓ.”

19. પછી મેં શ્વાપદ, પૃથ્વીના રાજાઓ તથા તેઓનાં સૈન્યને ઘોડા પર બેઠેલાની સામે તથા તેમના સૈન્યની સામે લડવાને એકત્ર થયેલાં જોયાં.

20.શ્વાપદ પકડાયું, અને તેની સમક્ષ જે જૂઠા પ્રબોધકે ચમત્કારો દેખાડીને શ્વાપદની છાપ લેનારાઓને તથા  તેની મૂર્તિ પૂજનારાઓને ભમાવ્યા હતા, તેને પણ તેની સાથે [પકડવામાં આવ્યો]. એ બન્‍નેને ગંધકથી બળનારી અગ્નિની ખાઈમાં જીવતાં જ નાખી દેવામાં આવ્યાં.

21. જેઓ બાકી રહ્યા તેઓ ઘોડા પર બેઠેલાના મોંમાંથી નીકળતી તરવારથી માર્યા ગયા! અને તેઓનાં માંસથી સઘળાં પક્ષીઓ તૃપ્ત થયાં!

પ્રકટીકરણ 19:11-21

1. પછી મેં એક દૂતને આકાશમાંથી ઊતરતો જોયો, તેની પાસે ઊંડાણની ચાવી હતી, અને તેના હાથમાં એક મોટી સાંકળ હતી.

2. તેણે પેલા અજગરને, એટલે  ઘરડો સર્પ, જે દોષ મૂકનાર તથા શેતાન છે, તેને પકડયો, અને હજાર વર્ષ સુધી તેને બાંધી રાખ્યો.

3. તેણે તેને ઊંડાણમાં નાખી દઈને તેને બંધ કર્યું, અને તે પર મુદ્રા કરી, જેથી હજાર વર્ષ પૂરાં થતાં સુધી તે ફરી લોકોને ભુલાવે નહિ. ત્યાર પછી થોડીવાર સુધી તેને છૂટો કરવો પડશે.

પ્રકટીકરણ 20:1-3

7. જયારે તે હજાર વર્ષ પૂરાં થશે ત્યારે શેતાનને તેના બંદીખાનામાંથી છોડવામાં આવશે,

8. એટલે તે  પૃથ્વીને ચારે ખૂણે રહેતી પ્રજાઓને,  ગોગ તથા માગોગને ભમાવીને લડાઈને માટે તેઓને એકત્ર કરવાને બહાર આવશે. તેઓની સંખ્યા સમુદ્રની રેતી જેટલી છે.

9. તેઓ પૃથ્વીની આખી સપાટી પર ચાલતા ગયા, અને તેઓએ સંતોની છાવણીને તથા વહાલા શહેરને ઘેરો ઘાલ્યો. પણ આકાશમાંથી અગ્નિ ઊતર્યો, અને તેઓનો સંહાર કર્યો.

10. અને તેઓને ભમાવનાર શેતાનને તે અગ્નિ તથા ગંધકની ખાઈમાં, જયાં શ્વાપદ તથા જૂઠો પ્રબોધક છે, ત્યાં નાખી દેવામાં આવ્યો. ત્યાં તેઓ રાતદિવસ સદાસર્વકાળ વેદના ભોગવશે.

પ્રકટીકરણ 20:7-10

પ્રાચીન રાશિના આ પ્રથમ ચાર ચિહનો: કન્યા, તુલા, વૃશ્ચિક અને ધનુરાશિ રાશિચક્રના 12 અધ્યાયમાં જ્યોતિષીય એકમ બનાવે છે જે આવતા શાસક અને તેના હરીફ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. કન્યા રાશિએ તેના કુંવારીકાના બીજમાંથી આવવાની ભવિષ્યવાણી કરી. તુલા રાશિએ આગાહી કરી હતી કે આપણી અપૂરતી લાયકાતો માટે  કિંમત ચૂકવવાની જરૂર રહેશે. વૃશ્ચિક રાશિએ તે કિંમત કેવા પ્રકારની હશે તે આગાહી કરી. ધનુરાશિએ તીરંદાજીના તીરથી સીધી વીંછીના હૃદય તરફ ઇશારો કરીને તેની અંતિમ જીતની આગાહી કરી હતી.

આ રાશિ ચિહ્નો ફક્ત જે તે નક્ષત્રના મહિનામાં જન્મેલા લોકો માટે જ નહીં, પરંતુ બધા લોકો માટે હતા. જો તમે નવેમ્બર 23 અને 21 ડિસેમ્બરની વચ્ચે જન્મ્યા નથી તો પણ ધનુરાશિ તમારા માટે પણ છે. મનુ/આદમના બાળકોએ તેમને તારાઓમાં મૂક્યા જેથી આપણે શત્રુ પરની અંતિમ જીત જાણી શકીએ અને તે મુજબ આપણી વફ઼ાદારી પસંદ કરી શકીએ. ઈસુના પ્રથમ આગમનથી કન્યા રાશિ, તુલા અને વૃશ્ચિક રાશિ પૂર્ણ થઈ. ધનુરાશિની પરિપૂર્ણતા તેના બીજા આગમનની રાહ જુએ છે.

પરંતુ પ્રથમ ત્રણ ચિન્હો પૂરા થતાં, આપણને વિશ્વાસ કરવાનું કારણ છે કે ધનુરાશિનું ચિન્હ પણ તેવી જ રીતે પરિપુર્ણ કરશે.

પ્રાચીન ધનુ રાશિ જન્માક્ષર

જન્માક્ષર ગ્રીક ‘હોરો’ (કલાક) માંથી આવે છે અને બાઇબલ આપણા માટે આ કલાકો દર્શાવે છે, જેમાં ધનુ રાશિનો ‘કલાક’ શામેલ છે. ધનુરાશિ હોરો આ રીતે વાંચો

36. પણ તે દિવસ તથા તે ઘડી સંબંધી પિતા વગર કોઈ પણ જાણતો નથી, આકાશના દૂતો નહિ તેમ જ દીકરો પણ નહિ

44. એ માટે તમે પણ તૈયાર રહો. કેમ કે જે ઘડીએ તમે ધારતા નથી તે જ ઘડીએ માણસનો દીકરો આવશે.

માથ્થી 24:36, 44

ઈસુ આપણને કહે છે કે ઈશ્વર સિવાય કોઈ તેમના પરત ફરવાનો ચોક્કસ સમય (હોરા) અને તેના શત્રુની સંપૂર્ણ હાર જાણતા નથી. જો કે, ત્યાં એવા સંકેતો છે જે તે સમયની નજીકના સંકેત આપે છે. તે કહે છે કે આપણે કદાચ તેના માટે તૈયાર ન હોઈએ.

તમારું ધનુરાશિ વાંચન

તમે અને હું નીચે આપેલા માર્ગદર્શન સાથે આજે ધનુ રાશિફળનું વાંચન લાગુ કરી શકીએ છીએ.

ધનુરાશિ આપણને કહે છે કે ખ્રિસ્તના પાછા ફરવાનો સમય અને શેતાનના સંપૂર્ણ પરાજય પહેલા આપણને ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે. હકીકતમાં, જો આપણે દરરોજ મનથી વિચારોમાં નવીનિકરણ નહી પામીએ, તો આપણે આ જગતના ધોરણોને અનુસરીશું. પછી તે ઘડી આપણા પર અનપેક્ષિત રીતે અચાનક આવી પડશે અને જ્યારે તે પ્રગટ થશે ત્યારે આપણે તેની સાથે સુસંગત થઈશું નહીં.

તેથી જો આપણે તે સમય ખોવા દ્વારા તે બધાં ભયંકર પરિણામો પ્રાપ્ત કરવા માંગતા નથી, તો આપણે આપણી જાતને તૈયાર કરવા માટે એક સચેત નિર્ણય લેવો પડશે. આપણે કોઈપણ સમજ વિના સેલિબ્રિટીઝ અને સાબુ ઓપેરાઓની ગપસપ અને ષડયંત્રને અનુસરી રહ્યાં છીએ કે કેમ તેનું ધ્યાન રાખીએ. જો એમ હોય તો, તમે તમારા મનની ગુલામીમાં જીવશો, નીકટના સંબંધો ગુમાવવા જેવા પરિણામો ભોગવશો,અલબત્ત મોટા ભાગના અન્ય લોકો સાથે ચોક્કસરીતે તેની પરત ફરવાની ઘડી ચૂકી જશો.

તમારા વ્યક્તિત્વમાં શક્તિ અને નબળાઇ બંને છે, પરંતુ દુશ્મન, જે તમને વિચલિત કરવા માંગે છે, તમારી નબળાં લક્ષણો પર હુમલો કરે છે. તે નકામી નીંદા, અશ્લીલતા, લોભ અથવા સોશિયલ મીડિયા પર તમારો સમય બગાડવો,  તે લાલચોને તે જાણે છે કે જેમાં તમે પડશો. તેથી સહાય અને માર્ગદર્શન માટે પ્રાર્થના કરો જેથી તમે સીધા અને સાંકડા માર્ગે ચાલી શકો અને તે ઘડી માટે તૈયાર થાઓ. કેટલાક અન્ય લોકો શોધો કે જેઓ તે સમય ગુમાવવા માંગતા નથી અને સાથે મળીને તમે દરરોજ એકબીજાને મદદ કરી શકો છો જેથી તે તમારા પર અણધારી રીતે ન આવે

ધન રાશિ વાર્તા દ્વારા આગળ વધવું અને ધનુ રાશિના ઊંડાણમાં ઉતરવું

આગામી ચાર રાશિ સંકેતો પણ એક જ્યોતિષ વિષયક એકમની રચના કરે છે જે પ્રગટ કરે છે કે મકર રાશિથી શરૂ કરીને આવનારનું કાર્ય આપણને કેવી રીતે અસર કરે છે. કન્યા રાશિ સાથે વાર્તાનો પ્રારંભ કરો, અથવા તેનો આધાર અહીં શિખો.

ધનુરાશિના વધુ ઊંડાણથી અભ્યાસ કરવા નીચેની લેખિત નોંધો જુઓ

પુસ્તક તરીકે રાશિચક્રના પીડીએફ ડાઉનલોડ કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *