Skip to content

શેતાનનો અર્થ શું છે

શા માટે સારા ભગવાને ખરાબ શેતાન બનાવ્યો?

  • by

બાઇબલ કહે છે કે તે સર્પના રૂપમાં શેતાન (અથવા શેતાન) હતો જેણે આદમ અને હવાને પાપ કરવા માટે ઉશ્કેર્યા અને તેમનું પતન કર્યું . પરંતુ આ એક… Read More »શા માટે સારા ભગવાને ખરાબ શેતાન બનાવ્યો?