ભક્તિથી ભગવાન

ભક્તિ વ્યવહાર કેવી રીતે કરવો?

  • by

ભક્તિ (भक्ति) સંસ્કૃતમાંથી આવે છે જેનો અર્થ છે “નિકટતા, સહભાગિતા, આસક્તિ, સન્માન, પ્રેમ, ભક્તિભાવ, અર્ચના. તે કોઈ ભક્ત દ્વારા ઈશ્વર માટે અટલ ભક્તિ અને પ્રેમનો… Read More »ભક્તિ વ્યવહાર કેવી રીતે કરવો?