પુરુષ અને ઉત્પત્તિ પર ટેગ કર્યાં

મોક્ષનું વચન – એકદમ પ્રારંભથી જ

  • by

તેમના સર્જનની પ્રારંભિક અવસ્થાથી કેવી રીતે માનવજાતનું પતન થયું તે આપણે જોઈ ગયા. પરંતુ પવિત્ર બાઈબલ (વેદ પુસ્તક) શરૂઆતથી જ ઈશ્વરની એક યોજના વિશે વાત… Read More »મોક્ષનું વચન – એકદમ પ્રારંભથી જ