Skip to content

ઈસુએ અંજીરના ઝાડને શાપ આપ્યો

દિવસ 3: ઈસુ સૂકવી નાખવાનો શાપ જાહેર કરે છે

  • by

દુર્વાસા શકુંતલાને શાપ આપે છે આપણે પૌરાણિક દંતકથોમાં  શ્રાપ (શાપ) વિશે વાંચીએ અને સાંભળીએ છીએ. કદાચ આ શાપ સૌથી પ્રખ્યાત પ્રાચીન નાટ્યકાર કાલિદાસ (ઇ.સ 400)… Read More »દિવસ 3: ઈસુ સૂકવી નાખવાનો શાપ જાહેર કરે છે