અબ્રાહમ અને જ્ enાન

પર્વતને પવિત્ર કરતું બલિદાન

  • by

કૈલાશ પર્વત  ભારતની સીમાથી થોડો આગળ તિબેટ જે ચીન નો વિસ્તાર છે તેમાં આવેલો છે. હિંદુઓ, બૌદ્ધો, અને જૈનો કૈલાશ પર્વતને પવિત્ર માને છે. હિંદુઓ… Read More »પર્વતને પવિત્ર કરતું બલિદાન